De herinnering tegemoet
Mede met de steun van de Europese Commissie

Minister Steven Vandeput over de Trein der 1000 - Ministre Steven Vandeput sur le Train des 1000