De herinnering tegemoet
Mede met de steun van de Europese Commissie

reglement fotowedstrijd Trein der 1000

13/05/2015

De Trein der 1000-wedstrijd : Doe mee en win een Lomo Diana F+ Glow in the Dark fototoestel!

1. Organisator

 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd binnen het kader van het project Trein der 1000, een gezamenlijk initiatief van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers (IV-NIOOO), de Stichting Auschwitz en de FIR.  Het IV-NIOOO is gevestigd op het volgende adres : Regentlaan 45-46, 1000 Brussel, België.  

2. Over wat gaat het?

De Trein der 1000-wedstrijd vindt plaats binnen het kader van de Trein der 1000, een herinneringsreis van Brussel naar Auschwitz-Birkenau van 5 tot 10 mei 2015 voor 1000 jongeren afkomstig uit zowel België als uit verschillende Europese landen. De Trein der 1000-wedstrijd loopt van 5 mei tot 1 juni 2015.

3. Wie kan deelnemen?

Jongeren uit België en de deelnemende landen - namelijk Groothertogdom Luxemburg, Frankrijk, Italië, Hongarije, Duitsland Portugal, Estland en Kroatië - kunnen deelnemen. De deelnemer kan individueel deelnemen of in groep.

4. Principe van de wedstrijd en modaliteiten
                                                                                                                                                       
De wedstrijd bestaat uit 2 delen. Men kan deelnemen aan 1 enkel deel of aan beide delen. Voor elk deel is er een Lomo Diana F+ Zebra fototoestel te winnen.

4.1. Neem deel aan de Trein der 1000-wedstrijd en win een LOMO Diana F+ Glow in the Dark
- Stuur je werkje naar herinnering@warveterans.be ten laatste op maandag 1 juni 2015
- Bij het inzenden van je werkje geef je je naam, adres, telefoonnummer en e-mail op; je geeft je file een titel waarin je naam is verwerkt, bv: johny.vandamme.jpg
- De vakkundige jury kiest de inzending die het meest aan de selectiecriteria beantwoordt, nl. “jouw” Herinnering rond Auschwitz-Birkenau treffend weergeven op de meest creatieve manier
- De winnaar wordt ten laatste op 15 juni 2015 bekendgemaakt

4.2. Neem deel aan de Trein der 1000-publieksprijs en win een LOMO Diana F+ Glow in the Dark

- Post je werkje ten laatste op maandag 1 juni 2015 op de trein der 1000 Facebookgroep
- Bij het inzenden van je werkje geef je je file een titel waarin je naam is verwerkt, bv: johny.vandamme.jpg zodat we je - als je wint - kunnen contacteren
- Het werkje met de meeste likes wint een Lomo Diana F+ Glow in the Dark fototoestel
- De winnaar wordt ten laatste op 15 juni 2015 bekendgemaakt

5. De winnaars

Er zijn 2 fototoestellen te winnen. De 2 winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht via de contactgegevens die ze bij hun inzending hebben opgegeven.  

De deelnemer kan slechts één enkele Lomo Diana F+ Glow in the Dark fototoestel winnen. Hij kan winnen op het niveau van de basiswedstrijd (4.1) of op het niveau van de publieksprijs (4.2). In geval de deelnemer op beide niveaus deelneemt en op beide niveaus zou winnen, wordt er geopteerd voor het winnen op niveau van de basiswedstrijd (4.1.). De deelnemer die dan volgt qua aantal likes, wordt dan beschouwd als de winnaar van de publieksprijs (4.2).
In geval een groep het Lomo Diana F+ Glow in the Dark fototoestel wint, wordt de prijs toegestuurd naar die deelnemer die de groep vertegenwoordigt.
Het resultaat van de Trein der 1000-wedstrijd kan onder geen enkele omstandigheid aanleiding geven tot discussie.

6. Persoonlijke gegevens en privacy

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die de deelnemer meedeelt, gebruikt het IV-NIOOO deze gegevens om deze wedstrijd op te volgen evenals om de winnaar te contacteren. De deelnemers geven aan het IV-NIOOO de toestemming om zijn of haar naam te gebruiken voor alle verdere publicitaire doeleinden die betrekking hebben op de Trein der 1000-wedstrijd. Het Instituut kan deze gegevens van de deelnemers, met uitzondering van de e-mailadres, telefoon- en GSM-nummer, dus gebruiken in haar communicatie-acties. Als de deelnemer dat liever niet wilt,kan hij dit per brief mededelen op het volgende adres : IV - NIOOO, Dienst Herinnering & Communicatie / Trein der 1000-wedstrijd, Regentlaan 45-46, 1000 Brussel, België of per e-mail naar herinnering@warveterans.be.

7. Akkoord met reglement

Door deel te nemen aan de Trein der 1000-wedstrijd verklaren de deelnemers zich onvoorwaardelijk akkoord met de bepalingen van dit reglement.

 

        Auschwitz        FIR