De herinnering tegemoet
Mede met de steun van de Europese Commissie

Partners

De Trein der 1000 is een gezamenlijk initiatief van het Instituut voor Veteranen, de Stichting Auschwitz - vzw Auschwitz in Gedachtenis en de FIR.

Instituut voor Veteranen

Stichting Auschwitz

Fédération Internationale des Résistants

De Trein der 1000 komt tot stand dankzij de steun van volgende partners

Europese Commissie

Nationale Loterij

Kanselarij van de Eerste Minister

Nationale Bank van België

Koning Boudewijnstichting

Fédération Wallonie-Bruxelles

NMBS

Région wallonne

Cocof

Ethias

Kazerne Dossin

prov

Provincie Waals-Brabant

Vredescentrum

Démocratie ou barbarie

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Atoma

Artesis Plantijn Hogeschool